Zamek w Rzeszowie

Zamek w Rzeszowie jest niezwykle cennym zabytkiem na całym Podkarpaciu. Powstał w 1906 roku, w miejscu dawnej rezydencji Lubomirskich. Położony między aleją Pod Kasztanami, aleją Lubomirskich, ulicą Chopina, placem Śreniawitów oraz ulicą płk. Lisa-Kuli. Obecnie w Zamku znajduje się sąd okręgowy, niegdyś było w nim więzienie. W pobliżu rezydencji znajduje się Letni Pałac Lubomirskich.

W miejscu rzeszowskiego zamku w XVI wieku był dwór obronny. Zamek w 1637 roku stał się własnością rodu Lubomirskich. Na przestrzeni wieków budowla była wielokrotnie remontowana. Na początku XIX wieku rezydencja należała do wojsk austriackich, które zorganizowały w tym miejscu sąd oraz więzienie. Z powodu wad konstrukcyjnych został wyburzony w pierwszej połowie XX wieku. W oryginalniej formie pozostała jedynie wieża bramna i wieżyczki bastionów.

Rzeszowski Zamek powstał z inicjatywy kasztelana Mikołaja Ligęzy. Główną część budowli stanowił murowany, piętrowy dwór. Wokół znajdowały się inne budynki gospodarcze. Cały kompleks chronił kamienny mur o grubości ponad 1,5 m. Umocnienia miały świadczyć o prestiżu miejsca i zamożności jego właściciela. Kolejny właściciel – Jerzy Sebastian Lubomirski nie zajmował się renowacją zamku, dlatego budowla w okresie jego panowania, mocno wyniszczała. Uszkodzenia związane były także z najazdami Szwedów i Kozaków na Rzeszów.

Plan odbudowany Rzeszowskiego Zamku przygotował Tylman. Rezydencja miała uzyskać zdecydowanie bardziej obronny charakter. Prace ukończono pod koniec XVII wieku. Jednak w wyniku pożaru, zamek został silnie uszkodzony. Następne zniszczenia przyniosła wielka wojna północna. Kolejną renowację obiektu rozpoczęto w 1735 roku. Umocniono wówczas fosę oraz zbudowano drewniane budki obserwacyjne. Pieniądze na remont zamku pochodziły z pańszczyzny. W następnych latach znaczenie zamku znacząco spadło.

Podczas II wojny światowej zamek pełnił funkcje więzienia, w którym przetrzymywano ponad tysiąc jeńców, skazanych na śmierć. Egzekucje przeprowadzano również na terenie zamku. Więzienie działało aż do 1981 roku. Obecnie w budynku mieście się sąd okręgowy.

Na rzeszowskim zamku w ostatnich 20 latach zorganizowano również kilka spektakli teatralnych. Nieustannie trwają prace nad stworzeniem trasy turystycznej “Śladami konfederatów barskich”, której ważnym punktem miałby być średniowieczny zamek.

Obiekt mieści się na Placu Śreniawitów 3. Władze miasta starają się, aby zostało w nim otwarte muzeum okręgowe, co podniosłoby atrakcyjność tego miejsca. Jednak zanim to nastąpi, konieczne jest wybudowanie nowego budynku sądowniczego.

Zamek w Rzeszowie

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz