Rezerwat Lisia Góra

Lisia Góra jest niewątpliwie ciekawym zabytkiem przyrody. Ten popularny rezerwat leśny położny jest nieopodal stolicy Podkarpacia, Rzeszowa. Jego łączna powierzchnia przekracza 8 ha. Pod ochroną są tu przede wszystkim wiekowe i bardzo okazałe dęby.

Teren, który wchodzi w skład rezerwatu Lisia Góra, całkowicie znajduje się pod ochroną. Położony on jest na znanym Szlaku Przyrodniczym im. Władysława Szafera. Turyści, korzystający z tej ścieżki mają okazje zwiedzić poza Lisią Górą, także Stary Cmentarz – Olszynki – Park Kultury i Wypoczynku – Zapora –Zespół Szkół Elektronicznych – Ujęcie wody dla WSK – Skarpa Lessowa.

Rezerwat Lisia Góra powstał, aby pielęgnować i chronić cenne zabytki przyrody. Służy również do edukacji na temat zasadności troszczenia się o prastare gatunki drzew. W Lisie Górze nie brakuje ciekawych okazów dębów, liczących setki lat. Już w 1934 roku zauważono unikalność tego terenu. Ówczesny wojewoda zarządził, aby to miejsce objąć szczególną ochroną właśnie ze względu na stary drzewostan. Lisia Góra stanowiła bowiem niezwykle cenny obszar przyrodniczo-naukowy, o właściwościach zdrowotnych i estetycznych.

Rezerwat Lisia Góra do dziś jest bardzo cenionym terenem na Rzeszowszczyźnie. Określana jako wyspa lasu dębowego, urozmaica i wzbogaca tamtejszy krajobraz, zarówno miasta, jak i innych mniejszych miejscowości położonych w pobliżu. Często nazywana jest „mini Puszczą Białowieską”. Szacuje się, że na terenie rezerwatu rośnie ponad 100 okazów dębu szypułkowego. Te największe w obwodzie mają ponad 600 cm.

Ponadto Lisia Góra to również cenna roślinność krzewiasta, m.in. grąd niski kokoryczowy, grąd wilgotny, komosa oraz szczaw tępolistny. Wśród roślin chronionych, na tym terenie można zobaczyć bluszcz pospolity, centurię pospolitą, kopytnika pospolitego, pierwiosnka lekarskiego oraz kruszynę pospolitą. W przypadku zwierząt, najwięcej okazów wyróżniać można pośród ptaków, bo aż 176 gatunków. Nie brakuje również przedstawicieli typowych dla polskiego krajobrazu, jak np. żaba trawna i moczarowa, ropucha zwyczajna, szara i zielona. Inne ciekawe okazy to jaszczurka zwinka i zaskroniec zwyczajny oraz owady – kozioróg dębosz i dyląż garbarz.

 

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz