Zabytkowa zabudowa centrum Rzeszowa potrzebuje ochrony … – Nowiny24

Przekazując to co przekazuje redakcja wiadomości Nowiny24 w informacji „Zabytkowa zabudowa centrum Rzeszowa potrzebuje ochrony …”:

Tu można by regulować nawet wygląd tablic reklamowych i wystaw sklepowych – mówi Robert Kultys z PiS, przewodniczący komisji gospodarki przestrzennej Rady Miasta Rzeszowa. Dalej od rynku, np. w rejonie ul. Lisa-Kuli plan byłby mniej restrykcyjny,  […] czytaj cały nius ».

W jaki sposób przedstawisz te informacje? Przystąp do debaty na ten temat

Brak komentarzy.