ASSECO POLAND – Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej … – Wirtualna Polska

Przekazując to co opisuje redakcja informacji Wirtualna Polska w informacji „ASSECO POLAND – Kandydatura na Członka Rady Nadzorczej …”:

Zarząd spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie (Spółka) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania […] sprawdź pełny nius ».

Jak zareagujesz na te wiadomości? Dołącz do panelu dyskusyjnego na na temat tego zdarzenia

Brak komentarzy.